Krytí Gregor z Potoňskej lúky

30.11.2016 proběhlo plánované krytí: Cila od Hájeckého rybníka a Gregor z Potoňskej lúky

tremsinsky-vrch-kryti-ii